• Announcements

    • Mr.Crunch

      Hosting değişikliği ve YouTube linki içeren postlar   06/09/2019

      Sitenin sunucusu değişti. Değişiklik sonrası preview linki olan postlar'da hata mesajı olmadan kaydedilmemeye başladı. Bilgimiz dahilinde, inceleyeceğim. O zamana kadar bu postları preview olmadan, doğrudan link şeklinde yapıştırabilirsiniz.   Hosting ile ilgili soru, sorun başlığı    

Forum

Enter your email address in the field below. Once you have submitted the form, you will receive an email asking for validation of this request. This email will also contain a link that you must click to set your new password.