Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 01/08/2024 in all areas

  1. 5 likes
    Boyumun çok uzun olduğu bayağı belli oldu sanırım.
  2. 1 like
    Atalarımız şu iki söz üzerine 3 kıtaya yayılmış bir cihan imparatorluğu kurdu ve 600 sene aleme nizam verdi: 1. Beleş sirke baldan tatlıdır. 2. Yakacakla s.keceğin kötüsü olmaz.