Programsız yazılımsız Windows yedeği alma ve geri yükleme
2 2

9 posts in this topic

Kendim için bir bat dosyası hazırlamıştım, bunu da paylaşayım belki içinize yarar.

@echo off
:Top
echo What do you want?
echo.
echo For capture system image to press 1
echo For restore system from image to press 2
echo Press e to exit
echo.
echo.
:Ask
set INPUT=
set /P INPUT=Type 1 or 2 or E: %=%
If /I "%INPUT%"=="1" goto capture
If /I "%INPUT%"=="2" goto restore
If /I "%INPUT%"=="e" goto end
echo Incorrect input
echo.
goto Ask
:capture
cls
echo Where you gonna save system recovery image?
echo.

fsutil fsinfo drives


set /p UserInputLetter= Set backup drive letter :
set /p UserInputName= Give a name to your backup image :
echo.
cls
echo Your Backup image gonna save: %UserInputLetter%:/%UserInputName%/%UserInputName%.wim
echo Do you want to continue? Y or N
set INPUT=
set /P INPUT=%=%
If /I "%INPUT%"=="y" goto REC
If /I "%INPUT%"=="n" goto capture
If /I "%INPUT%"=="e" goto end


:REC
cls
recimg -CreateImage %UserInputLetter%:/%UserInputName%
pause
goto Top
:restore
cls
FOR /F "tokens=*" %%G IN ('dir /s/b *.wim')  DO (
echo.
echo.
SET wimfile=%%G
)
echo Do you want restore this image? %wimfile%
set INPUT=
set /P INPUT=Y or N: %=%
If /I "%INPUT%"=="y" goto restoreimage
If /I "%INPUT%"=="n" goto top
If /I "%INPUT%"=="e" goto end
echo Incorrect input
goto restore
:restoreimage
cls
dism /Apply-Image /ImageFile:%wimfile% /index:1 /ApplyDir:C:\
pause
goto top:end
wazzap, SEP, mfeyzifar and 3 others like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Teşekkürler.

 

Bu arada bu backup olayını tek bir usb bellekte birleştirebilir miyim diye uğraştım biraz, evet yapılabiliyor.

 

İlk mesajda anlatıldığı gibi wim yedeğimizi bir sabit sürücüye alıyoruz, daha sonra bu yedeği kopyalayabileceğimiz kapasitede bir flash belleği kurtarma sürücüsüne dönüştürüyoruz. Windows bu sürücüyü fat32 olarak formatladığından dolayı 8-10-15gb boyutundaki wim dosyamızı bu flash'a atamıyoruz çünkü fat32 4gb'dan büyük dosyaları desteklemiyor. Fakat flash belleğin içindeki dosyaları bir yere yedekleyip, flash belleği elle exFat olarak formatlayıp, yedeklediğimiz kurtarma sürücüsü dosyalarını ve aldığımız sistem yedeği dosyasını bu belleğe atıp daha sonra kullanmaz üzere saklayabiliyoruz.

Ben 8b'lık eski bir flash'a sistem yedeğini ve kurtarma sürücüsü sığdırabildim.

 

Aslında wim dosyasını yine dism kullanarak istedğimiz boyutlarda partlara bölebiliyor olmamız lazım.

 

Şimdi OEM usulu gizli partisyon oluşturup tek tuş ile sistem yedeğine geri dönme üzerinde çalışıyorum.

Share this post


Link to post
Share on other sites

şahsen bu kadar uğraşmak yerine acronis true image ile sistemi boot edip yedek alıp & restore etmeyi tercih ederim... çok daha basit  :8

 

ama tabii 3. party programlar ile uğraşmak istemeyenlere ilaç gibi yöntem o ayrı.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
2 2

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.